logo TiM Finanse

Marka TiM Finanse Zewnętrzny Dyrektor Finansowy powstała by pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju i osiąganiu sukcesów.

Oferujemy rozwiązania finansowe i biznesowe pomagające rozwijać firmy oraz atrakcyjnie inwestować nadwyżki finansowe.

Jesteśmy niezależnymi konsultantami. Nie wiążą nas żadne umowy z instytucjami finansującymi. Działamy w imieniu i na rzecz Klientów. W swojej praktyce kierujemy się zasadą uzyskania jak największych korzyści dla naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Tomasz Czapla TiM Finanse