Naszą ofertę usługi zewnętrznego dyrektora finansowego kierujemy do firm, które nie mają zatrudnionego na stałe lub współpracującego dyrektora finansowego. Oferowane doradztwo ma na celu wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących w szczególności: finansów, sprzedaży i strategii. Działając etycznie i w najlepiej pojętym interesie klientów nie pobieramy wynagrodzenia od instytucji finansujących. Angażujemy się aktywnie we współpracę z instytucjami finansującymi i działając w granicach udzielonych upoważnień, przejmujemy jak najwięcej z uciążliwych dla klientów formalności.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i jest dwuskładnikowe: część ryczałtowa za wykonaną pracę oraz wynagrodzenie za sukces (tzw. success fee). Takie podejście uważamy za fair ponieważ maksymalizuje zaangażowanie obu stron i jest motywujące do współpracy zmierzającej do realizacji założonych celów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie w zależności od pracochłonności zadania.

Nasza oferta w szczególności obejmuje:

Pozyskiwanie finansowania komercyjnego: bankowego, leasingowego, faktoringowego.

Znajdziemy najlepszą ofertę dla Twojej firmy. To nie wszystko. Pomagamy w niezbędnych formalnościach: sporządzeniu wniosku i zgromadzeniu kompletu wymaganych dokumentów, udzieleniu odpowiedzi na pytania instytucji finansującej. Służymy pomocą przy negocjacjach warunków cenowych oraz innych warunków umownych. W imieniu Klientów realizujemy czynności formalne niezbędne do uruchomienia finansowania. W efekcie naszych działań podstawową korzyścią dla Twojej firmy będzie oszczędność czasu, możliwość skorzystania z szerokiej oferty rynku, wybór oferty najlepiej dostosowanej do Twoich potrzeb oraz uzyskanie niższych cen.

Pozyskiwanie finansowania pozabankowego (pożyczki).

Znajdziemy najlepsze rozwiązania i pomożemy we wnioskowaniu, uzyskaniu oraz rozliczeniu środków pozyskanych poza sektorem komercyjnym. Finansowanie realizowane przez różnego rodzaju instytucje publiczne i niekomercyjne jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla finansowania komercyjnego ponieważ proces kredytowy jest bardziej zindywidualizowany. Taka forma finansowania umożliwia pozyskanie tańszego kapitału i finansowanie inwestycji o większym ryzyku niż akceptowane przez banki. To podstawowa korzyść z wyboru tej formy finansowania. Aktywnie angażujemy się w cały proces działając w imieniu Klienta co w rezultacie generuje dużą oszczędność czasu.

Dotacje.

Znajdziemy najlepsze możliwości i zaangażujemy się w proces wnioskowania o środki. Pomożemy w sporządzeniu wniosków, napisaniu biznesplanu, uzyskaniu niezbędnych dokumentów i zgód formalnych a także rozliczeniu dotacji.

Doradztwo w zakresie pomocy publicznej, tarcz etc.

Konsultacje biznesowe dotyczące funkcjonujących rozwiązań i pomoc we wnioskowaniu oraz rozliczeniu uzyskanych środków.

Doradztwo dotyczące: wymiany waluty również w zakresie zabezpieczenia kursowego, instrumentów w handlu międzynarodowym oraz stopy procentowej i jej zabezpieczenia.

Podpowiadamy rozwiązania pozwalające zminimalizować koszty finansowe, zwiększyć stabilność kosztów przy finansowaniu zewnętrznym oraz bezpieczeństwo transakcji w handlu międzynarodowym.

Doradztwo biznesowe.

Wspieramy wszystkie obszary w których posiadamy doświadczenie. Budowa prognoz finansowych i biznesplanów niezbędnych w procesie kredytowania inwestycji. Wsparcie sprzedaży w kanałach tradycyjnych B2B, B2C w zakresie projektowania systemów bonusowych/motywacyjnych. Analiza przepływów gotówkowych firmy oparta na analizie rachunku bankowego i/lub przepływów gotówkowych i ich wpływu na rentowność produktu. Rekrutacja. Lokowanie nadwyżek finansowych.